Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
ozon-kutuphanesi
O3
O3